addiction

Online Games Addiction Sa Pilipinas

frank  -  July 30, 2021

Online Games Addiction Sa Pilipinas. Mas tumitindi ang masamang epekto ng mga mararahas na video games sa buhay ng isang kabataan kung nararanasan at nakikita niya rin ang mga bagay na ito sa kaniyang buhay at paligid.(francis jamie, 2011) sa pilipinas isa ang mga online na laro sa mga nilalaro ng mga kabataan ngayon at...

Read More